company icon
Perfect Audit LLC

Perfect Audit LLC LLC

About us:

«Փըրֆեքթ Աուդիտ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հիմնական գործունեության նպատակն է իրականացնել աուդիտորական, խորհրդատվական, հաշվապահական հաշվառման ծրագրերի ներդրման, փոխարկման և ՀՀՀՀՍ և ՖՀՄՍ ստանդարտներին համապատասխան հաշվապահական հաշվառման վարման աշխատանքներ:Perfect Audit LLC