company icon
Women's Rights Center NGO

Women's Rights Center NGO ՀԿ

About us:

Կանանց իրավունքների կենտրոնը հասարակական կազմակերպություն է, որը աշխատում է կանանց և երեխաների նկատմամբ ընտանեկան բռնության ոլորտում, ապահովելով տուժած կանանց և երեխաներին անվձար հոգեբանական և իրավաբանական խորհրդատվությամբ և աջակցությամբ:Women's Rights Center NGO