search
open search close search
Auditor
BDO Armenia
01 Jul 2022
Senior Auditor
BDO Armenia
01 Jul 2022
Communications Assistant
WWF Armenia
28 Jun 2022
Կոմերցիոն Տնօրեն
ՎԱՍ Գրուպ/ VAS Group
01 Jul 2022
Ոռոգման Համակարգերի Արդիականացման Ծրագրի Համակարգող
Հայաստանի Տարածքային Զարգացման Հիմնադրամ
30 Jun 2022
Supervisor
Central Bank of Armenia
30 Jun 2022
Short-Term Technical Assistance Media Monitoring Company /Individual
Checchi and Company Consulting
29 Jun 2022
Accountant
Central Bank of Armenia
29 Jun 2022
Հիփոթեքային Վարկավորման Բաժնի Մասնագետ
Evocabank
29 Jun 2022
Ներդրումային Գործառնությունների Մասնագետ
Evocabank
29 Jun 2022
Ակադեմիայի Փոխտնօրեն
Yeremyan Projects
29 Jun 2022
Chief Financial Officer/ CFO
Garage Masters' Mall
29 Jun 2022
Պայմանագրային և Փաստաթղթաշրջանառության Բաժնի Ավագ Մասնագետ
ACBA LEASING CO
28 Jun 2022
Պայմանագրային և Փաստաթղթաշրջանառության Բաժնի Մասնագետ
ACBA LEASING CO
28 Jun 2022
Commercial Director
Garage Masters' Mall
28 Jun 2022
Գրասենյակի Մասնագետ
Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարար
28 Jun 2022
Գործադիր Տնօրեն
Ապագա Բարեգործական Հիմնադրամ
27 Jun 2022
Վաճառքի Մենեջեր
Lider Motors
27 Jun 2022
USAID Project Management Specialist (Natural Resources)
U.S. Embassy Yerevan
27 Jun 2022
HR Specialist
Ongrid
24 Jun 2022
Digital Marketing Manager
Ongrid
24 Jun 2022
Lead Web Developer
Ongrid
24 Jun 2022
Web3 Frontend Developer
Ongrid
24 Jun 2022
Frontend Developer
Ongrid
24 Jun 2022
Backend (Web3) Developer
Ongrid
24 Jun 2022
Backend Developer
Ongrid
24 Jun 2022
Short Term Expert for SRC USAID-funded Armenia Integrity Project
Checchi and Company Consulting
24 Jun 2022
Դեղագետ/ Դեղագործ
Խաչպար
24 Jun 2022
Հաշվետար/ Օպերատոր
Խաչպար
24 Jun 2022
1C Ծրագրի Գծով Տնտեսագետ-Խորհրդատու
Թի Էմ Էլ Քոնսալթինգ/ TML Consulting
24 Jun 2022
Faculty Position for Introduction to Agricultural Economics Course
International Center of Agribusiness research and Education (ICARE)
24 Jun 2022
Senior Payment Instruments Specialist
Evocabank
23 Jun 2022
Մաքսային Ձևակերպումների Մասնագետ
Spayka
22 Jun 2022
Call for Tenders for The Purchase of IT Equipment
Council of Europe Office in Yerevan
22 Jun 2022
Վաճառող Խորհրդատու
Լիա Կերամիքս
21 Jun 2022
Բժշկական Ներկայացուցիչ
Giga Farm
21 Jun 2022
Գեղարվեստական Ղեկավար
Yeremyan Projects
21 Jun 2022
Ներքին Ֆինանսական Դիտարկումների Մասնագետ
Evocabank
20 Jun 2022
Head of Knowledge and Skills Management
Yeremyan Projects
20 Jun 2022
Network Infrastructures Engineer (The deadline has been extended)
Redinet
06 Jun 2022
Presales Engineer (The deadline has been extended)
Redinet
06 Jun 2022
Recruitment Specialist
Teach for Armenia
20 Jun 2022
Գիտելիքների և Հմտությունների Կառավարման Ավագ Մասնագետ
Yeremyan Projects
20 Jun 2022
Թվային Պրոդուկտների Մասնագետ
Evocabank
22 Jun 2022
Գիտելիքների և Հմտությունների Կառավարման Ղեկավար
Երեմյան Փրոջեքթս/ Yeremyan Projects
17 Jun 2022
Տնօրեն/ Սիզընս Պարկ Սթեյշըն
Երեմյան Փրոջեքթս/ Yeremyan Projects
17 Jun 2022
Ֆինանսիստ-հաշվապահ
Երեմյան Փրոջեքթս/ Yeremyan Projects
17 Jun 2022
Young Professionals Recruitment Manager
Teach for Armenia
17 Jun 2022
Տնօրենի Տեղակալ Առողջապահական Համակարգի Արդիականացման Գծով
ՀՀ ԱՆ Առողջապահական Ծրագրերի Իրականացման Գրասենյակ ՊՀ
17 Jun 2022
Financial Statistician
Central Bank of Armenia
17 Jun 2022
Communications and Learning Director
Chemonics International Inc.
17 Jun 2022
Chief of Party
Chemonics International Inc.
17 Jun 2022
Deputy Chief of Party
Chemonics International Inc.
17 Jun 2022
Brand Manager
Yeremyan Projects
16 Jun 2022
Հատուկ Սարքավորումների Ձեռքբերման Մասնագետ
Գալոպեր
16 Jun 2022
Network Administrator
Evocabank
16 Jun 2022
System Administrator
Evocabank
16 Jun 2022
Digital Project Management Specialist
Evocabank
15 Jun 2022
Medical Representative
Smart Lines
15 Jun 2022
Թղթակցային Հարաբերությունների Մասնագետ
Էվոկաբանկ/ Evocabank
15 Jun 2022
Glovo Courier
Glovo App
13 Jun 2022
Курьер Glovo
Glovo App
13 Jun 2022
Գլովո Առաքիչ
Գլովո
13 Jun 2022
Կոնտենտի և Հաղորդակցության Մասնագետ
Երեմյան Փրոջեքթս/ Yeremyan Projects
13 Jun 2022
HR Manager
Yeremyan Projects
10 Jun 2022
Branch Director
Yeremyan Projects
10 Jun 2022
Instructor/ Researcher
Orbeli Institute of Physiology NAS RA
09 Jun 2022
Marketing Specialist
Sati
09 Jun 2022
Logistics Specialist
Sati
09 Jun 2022
Վարկային Մասնագետ Մասիսում
ՔԱՐԴ ԱգրոԿրեդիտ ՈւՎԿ
08 Jun 2022
Վարկային Մասնագետ
Առաջին Հիփոթեքային Ընկերություն
08 Jun 2022
Administrative Assistant
Car&Van Rent a Car
07 Jun 2022
Rental Agent
Car&Van Rent a Car
07 Jun 2022
Sales Manager
Riaman
07 Jun 2022
Հետգործառնական Բաժնի Մասնագետ Աշտարակ Մասնաճյուղում
ՔԱՐԴ ԱգրոԿրեդիտ ՈւՎԿ
06 Jun 2022
Engagement of a Company/ Organization for Providing Technical Assistance Services to the Ministry of Justice of Armenia in Developing Armenia’s 2022 to 2026 National Anticorruption Strategy and Action Plan
Checchi and Company Consulting
27 May 2022

Engagement of a Company/ Organization for Providing Technical Assistance Services to the Ministry of Justice of Armenia in Developing Armenia’s 2022 to 2026 National Anticorruption Strategy and Action Plan

Company: Checchi and Company Consulting , Inc.
Location: Yerevan, Armenia
Deadline: 07 June 2022, 23:59

COMPETITION TYPE: 

Request for Proposals

DETAIL DESCRIPTION: 

Checchi is seeking proposals from qualified local companies and/ or organizations to provide technical assistance services to the Ministry of Justice (MoJ) of Armenia in developing the country’s 2022 to 2026 Anticorruption Strategy and its Action Plan (hereafter Strategy). The MoJ seeks assistance in drafting the new Strategy (including its action plan), making cost estimations of planned activities, coordinating and facilitating stakeholder sessions and inputs with/from the relevant state institutions, non-governmental and civil society organizations, as well as other stakeholders. The service provider will also rapidly conduct a desk review of all existing relevant reports (both - at national and international level), documents and survey to collect and review information from all stakeholders and, based on the analyses of information received and considering international best practices - draft the Strategy and its action plan (with cost estimates of activities envisioned in the action plan), according to the requirements envisaged by the Prime Minister’s Decision 1508-L dated 30.12.2021. The service provider should provide direct support in drafting and finalizing the afore-mentioned documents through a transparent and participatory process.
Assisting the Ministry of Justice of Armenia in developing the country’s 2022 to 2026 Anticorruption Strategy and Action Plan
The selected company or organization should deliver expert services to the MoJ in drafting the new Strategy by performing the following:
Phase 1: Perform desk review of documents related to the status and progress of implementation of the current 2019 - 2022 Anticorruption Strategy and Action Plan:
- Collect and analyze all available reports and related documents (both - at national and international level);
- Organize meeting and discussions with the main stakeholder government agencies (Corruption Prevention Commission (CPC), MoJ, Anti-Corruption Committee (AC) and others) as well as relevant non-governmental organization (CSOs, foundations, think-tanks, etc.) to define the needs, as well as the main risks and challenges faced during the implementation of the strategy and the action plan;
-Conduct a needs' assessment and review of OECD, GRECO recommendations and other relevant international documents, as well as elaboration of suggestions on appropriate commitments;
- Based on collected information develop recommendations for the new Strategy and draft the Strategy and its action plan, including cost estimates of activities envisioned, according to the requirements envisaged by the Prime Minister’s Decision 1508-L dated 30.12.2021.

Phase 2: Provide technical support to MoJ in drafting a new Strategy, including the following:
- Based on the information analyzed from the desk review, needs assessment and meetings with stakeholders, as well as developed recommendations regarding the implementation of the ongoing strategy - assist the MoJ in drafting the new 2022-2026 Anticorruption Strategy and its action plan;
- Using existing relevant surveys (such as those conducted by the Caucasus Research and Resource Center, Transparency International-Armenia and others), analyze corruption perception in key sectors with the aim to collect and group the data according to age, gender and other relevant criteria to be used in the Strategy;
- Support the MoJ to develop prioritized, feasible and realistic action plan activities for the implementation of the Strategy;
- Develop cost estimates and resources needed for proposed action plan activities.

Phase 3: Assist the MoJ to ensure a transparent and participatory process for Strategy development:
- Organize meetings, workshops and focus groups with relevant stakeholders to present the draft Strategy and its action plan;
- Based on feedback received from the stakeholders, provide recommendations to MoJ for improving the draft Strategy;
- Provide all necessary actions supporting the MoJ to present the draft of the Strategy of the Republic of Armenia and its Action Plan for 2022 - 2026 for public discussion on Armenia’s unified website for publication of legal acts’ drafts (e-drafts) by July 10, 2022;
- The draft will be open for the public discussions for a two-week period, during which the public and civil society organizations may provide their views, recommendations, observations on the draft Strategy. Within this period, the service provider should synthesize and present collected recommendations and observations from the public on the Draft to the MoJ for consideration.

Deliverables:
a) Analytical report based on desk research of current status, progress, and shortcomings of Armenia’s 2019-2022 anti-corruption strategy and action plan with recommendations for inputs to the new Strategy and Action Plan;.
b) Draft implementation plan on the process of conducting transparent and participatory activities for collecting stakeholder inputs to the new Strategy and Action Plan with timelines and illustrative stakeholders;
c) Draft of Armenia’s 2022-2026 Anticorruption Strategy and Action Plan developed in collaboration with the MoJ;
d) Meetings, workshops and focus groups with relevant stakeholders for presenting and discussing the draft Strategy and its action plan organized and a consolidated report of stakeholder inputs and recommendations from public consultations and stakeholder sessions prepared and submitted to MoJ to incorporate them into the Draft Strategy and Action Plan;
e) 2022-2026 Anticorruption Strategy and Action Plan finalized and ready to be presented by MoJ to the Government of Armenia for approval.

Note for Bidders: The company/ organization should identify appropriate staff devoted for this task. Below is an illustrative list of experts/ specialists who could be involved (the offerer may suggest their desired team members with relevant skill sets, as well as the number of experts to be involved):
- Anticorruption experts (local and international experts) who at the same time have skills in elaborating outcome, output and performance indicators;
- Social researcher/ analyst;
- Financial (budget estimation) specialist;
- Legislative drafting expert.

Additional Information:
Details and format of collaboration mechanisms with the MoJ will be developed in cooperation with and coordinated by the Armenia Integrity Project. Offerer should provide a budget with sufficient resources for the organization of public hearings, discussions, meetings, or other events based on need.
The first draft of the Strategy, including its action plan and costing should be submitted to the MoJ by 15 July 2022.
The technical assistance shall be provided during the period between 15 June 2022, and 30 November 2022, by highly qualified professionals in their respective fields. Providers should have the capacity and flexibility to adjust the technical assistance services at the request of AIP and the MoJ.

REQUIREMENTS: 

Proposal Evaluation Criteria:
Submitted proposals will undergo an initial review to exclude applications that do not meet the requirements of the call.
Subsequent assessment of the proposals will be conducted by a selection committee according to the following criteria:
- Methodology and technical approach - 20%;
- Organization’s capacity and past performance - 20%;
- Qualifications and experience of engaged personnel and experts - 40%;
- Financial proposal and cost reasonableness - 20%.

Cost of the Contract:
The total budget of the proposal submitted by the company or organization shall not exceed 30,000,000.00 AMD.

APPLICATION PROCEDURES: 

Companies and/ or organizations are welcome to apply as single entities or in consortium/ partnership with other organizations by the deadline. Interested bidders will have the opportunity to submit clarification questions about the tender document at: malaverdyan@dexisonline.com by 01 June 2022.

Please clearly mention in your application letter that you learned of this job opportunity through Career Center and mention the URL of its website - www.careercenter.am, Thanks.

ADDITIONAL NOTES: 

- http://cpcarmenia.am/hy/
- https://www.moj.am/page/583
- http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=90411

ATTACHMENTS:

RFP_MOJ AC Strategy.docx - Proposal Template Annex 4- Budget Template.xlsx - Annex 4-Budget Template

ABOUT COMPANY: 

Checchi and Company Consulting (Checchi) supports the development of more just and democratic societies by providing technical assistance to strengthen justice sector institutions, combat corruption, and increase the involvement of civil society in reform initiatives. The Company has completed long-term projects in more than 120 countries around the world, including many fragile and post-conflict states. Checchi has provided technical assistance in such areas as improving access to justice; institutional strengthening; legislative and policy reform; judicial training and legal education; and security sector reform. The Company has implemented anti-corruption projects focused on increasing government accountability and transparency; improving the investigation and prosecution of corruption; and promoting citizen participation and access to information. Its principal client is the United States Agency for International Development (USAID).