company icon
Centre of Geospatial Technologies ՍՊԸ

Centre of Geospatial Technologies ՍՊԸ ՍՊԸ

Մեր մասին:

Երկրատարածական տեխնոլոգիաների կենտրոնը հայկական ընկերություն է, որը իրականացնում է գեոդեզիայի, տեղագրական և կադաստրային քարտեզագրման, օդալուսանկարահանման, տարածական տվյալների ֆոտոգրամետրիկ մշակման և եռաչափ արտապատկերման, տիեզերալուսանկարների վերծանման, երկրատեղեկատվական համակարգերի և գեոպորտալների ստեղծման ու ներդրման աշխատանքներ։
//\\
The Center of Geospatial Technologies is an Armenian company which performs projects in geodesy, topographic and cadastral mapping, aero imaging, photogrammetric processing and 3D visualisation of spatial data, processing of space images, elaboration of geoinformation systems and geoportals and their installation.
//\\
Центр геопространственных технологий - армянская компания, которая осуществляет работы по геодезии, топографической и кадастровой картографии, аэрофотосъемке, фотограмметрической обработке пространственных данных, трехмерной визуализации, расшифровке космических снимков, созданию и внедрению геоинформационных систем и геопорталов.

Centre of Geospatial Technologies ՍՊԸ