company icon
Diagen Plus Virology ՍՊԸ

Diagen Plus Virology ՍՊԸ ՍՊԸ

Մեր մասին:

«Դիագեն Պլյուս» ախտորոշիչ կենտրոնը գործում է 2004 թվականից: DIAGEN+ -ը ալգորիթմների նորագույն-ախտորոշիչ համակարգեր է, որը թույլ է տալիս ճշգրիտ և արագ հայտնաբերել հիվանդությունը դրա կլինիկապես ի հայտ գալուց շատ առաջ, գնահատել զարգացման ռիսկը, կամ ընդհակառակը՝ ամբողջությամբ բացառել ախտորոշումը:

Diagen Plus Virology ՍՊԸ