company icon
Universe Language and Training Centre ՍՊԸ

Universe Language and Training Centre ՍՊԸ

Մեր մասին:

Այսօր, երբ ժամանակակից աշխարհում ավելի է կարևորվում օտար լեզվի իմացությունը, «Յունիվերս» լեզվի կենտրոնը Ձեզ ընձեռում է մեծ հնարավորություն՝ կատարելագործելու լեզվի Ձեր իմացությունը, հեշտությամբ տիրապետելու մեկից ավելի լեզուների, դառնալու առավել մրցունակ մասնագիտական ոլորտում: Կենտրոնի հիմնական սկզբունքն է՝ անհատական մոտեցում յուրաքանչյուր ուսանողին: Յունիվերսն առանձնանում է դասավանդման նորագույն մեթոդներով, տեխնիկապես հագեցած, հարմարավետ լսարաններով, միջազգային որակավորում ունեցող, ինչպես նաև լեզվակիր մասնագետներով:

Universe Language and Training Centre ՍՊԸ