company icon
«Կետ 33» հասարակական կազմակերպություն

«Կետ 33» հասարակական կազմակերպություն

About us:

«Կետ 33» հասարակական կազմակերպության տեսլականը մայրերի համար հարմարավետ միջավայր և աջակցող հասարակություն ունենալն է։«Կետ 33» հասարակական կազմակերպություն