company icon
ԱՐՀՈՎՇԻՆ ՍՊԸ

ԱՐՀՈՎՇԻՆ ՍՊԸ LLC

About us:

ԱՐՀՈՎՇԻՆ ՍՊԸ-ն իրականացնում է շինարարություն քաղաքաշինության ոլորտում, այդ թվում՝ ճանապարհաշինարարություն, քաղաքացիական և արդյունաբերական շենքերի և հիդրոտեխնիկական կառույցների շինարարություն։
ARHOVSHIN LLC carries out construction in the field of urban development, including road construction, construction of civil and industrial buildings and hydraulic structures.

ԱՐՀՈՎՇԻՆ ՍՊԸ