company icon
Armenian Lawyers’ Association

Armenian Lawyers’ Association NGO

About us:

«Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպությունը ստեղծվել է 1995թ.-ին: Իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի ստեղծման հիմնական նպատակն էր համախմբել նոր սերնդի իրավաբանների ներուժը և աջակցել Հայաստանի կայացմանը, որպես անկախ, ժողովրդավարական, իրավական պետություն: Կազմակերպությունն իրականացնում է ժողովրդավարության, քաղաքացիական հասարակության, մարդու իրավունքների հակակոռուպցիոն և օրենքի գերակայության խթանմանն ու ուժեղացմանն ուղղված բազմաթիվ ծրագրեր: Կազմակերպության մասին մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ կազմակերպության https://armla.am/ պաշտոնական կայքում:
The Armenian Lawyers’ Association (formerly the Armenian Young Lawyers Association) was founded in 1995. The organization was established having the aim of coordinating the efforts of the new generation of lawyers, to promote the establishment of Armenia as a sovereign, democratic, legal and social state. Working in the legal field, the Organisation implements numerous projects aimed at promoting democracy, human rights, anti-corruption and rule of law. For more information about the organization please visit our official website at https://armla.am/en/.Armenian Lawyers’ Association