company icon
Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով /CPC Armenia/

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով /CPC Armenia/ Անկախ ինքնավար պետական մարմին

About us:

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը հանդիսանում է Հանրապետության կոռուպցիայի կանխարգելման քաղաքականությունը իրականացնող մարմինը և այս համատեքստում՝ իրականացնում է պետական պաշտոնատար անձանց գույքի, եկամուտների, ծախսերի և շահերի հայտարարագրման գործընթացը, վերջինիս վերահսկողությունը, քննում և լուծում է հայտարարագրմանն առնչվող խախտումների վերաբերյալ գործեր, իրականացնում է կոռուպցիայի դեմ պայքարին առնչվող ռազմավարությունների և միջոցառումների ծրագրեր, մշակում է կոռուպցիայի կանխարգելման ծրագրեր և դրանք ներկայացնում է Կառավարություն, մշակում է կոռուպցիայի դեմ պայքարին առնչվող հարցերով կրթական և հանրային իրազեկման բարձրացման ծրագրեր և իրականացնում միջոցառումներ, կազմում է իր մշակած հակակոռուպցիոն ծրագրերի և դրանց իրականացման միջոցառումների ծրագիր, իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով սահմանված դեպքերում և կարգով պետական պաշտոններում նշանակման ենթակա անձանց բարեվարքության ուսումնասիրություն և տրամադրում է խորհրդատվական բնույթի եզրակացություններ, իրականացնում է հանրային ծառայողների վարքագծի կանոնների մշակման աշխատանքները և վերջինիս վերահսկողությունը:

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով /CPC Armenia/