company icon
«ԴԱՐ» ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՒ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

«ԴԱՐ» ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՒ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ Foundation

About us:

«Դար» տարածաշրջանային զարգացման և մրցունակության հիմնադրամը մշակում և իրականացնում է կրթական և տարածաշրջանային զարգացման ծրագրեր, ինչպես նաև մասնակցում այլ հիմնադրամների լուսավորչական այն ծրագրերին, որոնք համապատասխանում են իր առաքելությանը։«ԴԱՐ» ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՒ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ