company icon
Gold Rest

Gold Rest LLC

About us:

Կազմակերպության հիմնական գործունեությունը ռեստորանային բիզնեսն է իր տեսակներով, բայց կազմակերպությունը ունի բիզնեսի այլ ուղղություններ նույնպես։ Ֆինանսական և կառավարչական հաշվառումը առանձնացված է հարկային հաշվառումից և շատ է կարևորվում ղեկավարության կողմից։

Gold Rest