company icon
TAccount

TAccount LLC

About us:

“Թի Ըքաունթ” ՍՊԸ-ն հիմնադրվել է 2007թ.-ի հունիսի 15-ին` Տիգրան Մարտիրոսյանի կողմից: Ընկերությունը մատուցում է մասնագիտական ծառայությունների ամբողջական շրջանակ հաշվապահական և հարկային ոլորտներում: Ծառայությունները մատուցում է համապատասխան որակավորում և աշխատանքային փորձ ունեցող անձնակազմը:

TAccount