company icon
Women's Resource Center Armenia

Women's Resource Center Armenia Local NGO

About us:

Կանանց ռեսուրսային կենտրոնը հիմնադրվել է 2003 թ-ին և գործում է Հայաստանի
Հանրապետության տարածքում: ԿՌԿ-ն ֆեմինիստական իրավապաշտպան
կազամակերպություն է, որի տեսլականն է հայաստանյան հասարակությունում կանանց
հավասար և ինքնորոշ կարգավիճակի հաստատումը, հայրիշխանական հասարակարգի
կողմից կնոջ նկատմամբ կիրառվող բռնաճնշումների և սահմանափակումների
վերացումը: ԿՌԿ-ն իր գործունեությամբ ձգտում է հասարակության մեջ վարքային և
նորմատիվային փոփոխության՝ ներազդելով պետական քաղաքականության, սոցիալմշակութային և օրենսդրական դաշտերի վրա:Women's Resource Center Armenia