company icon
Yeremyan Culinary Arts and Hospitality Academy

Yeremyan Culinary Arts and Hospitality Academy

About us:

Երեմյան Խոհարարական արվեստի և հյուրընկալության ակադեմիայի առաքելությունն է տեղական և միջազգային աշխատաշուկայի համար կադրերի պատրաստումը, տաղանդների բացահայտումն ու զարգացումը:

Yeremyan Culinary Arts and Hospitality Academy