company icon
Զարգացում հասարակական շարժում

Զարգացում հասարակական շարժում Local NGO

About us:

Զարգացում հասարակական շարժումը հիմնադրվել է 2013 թվականին: Կազմակերպությունը մինչ օրս իրականացրել է ավելի քան 170 միջոցառումներ՝ տնտեսական ու հայրենասիրական ուղղություններով՝ շեշտադրելով տուրիզմի, գյուղատնտեսության ու էլեկտրոնային կոմերցիայի ոլորտները: Զարգացում Հասարակական շաժման առաքելությունն է համախմբել հասարակությանը ազգային միասնության և հայրենասիրության գաղափարի շուրջ, ապահովել հասարակության ներգրավվածությունը Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը նպաստող նախաձեռնություններում և ամրապնդել հայկական ներկայությունը միջազգային հարթակում:

Զարգացում հասարակական շարժում