company icon
Ассоциация официальных представителей автопроизводителей

Ассоциация официальных представителей автопроизводителей Местная Неправительственная Организация

О нас:

«Ավտոարտադրողների պաշտոնական ներկայացուցիչների ասոցիացիա» (ԱՊՆԱ) հասարակական կազմակերպությունը միավորում է հանրահայտ ավտոապրանքանիշների հայաստանյան պաշտոնական ներկայացուցիչներին: Ասոցիացիան պաշտոնապես գրանցվել է 2019 թ՝ իրավաբանական հենք ստեղծելով մինչ այդ չկանոնակարգված համագործակցությունը առավել արդյունավետ դարձնելու համար:
ԱՊՆԱ-ն կոչված է ուղղել իր ջանքերը Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքակիրթ, միջազգային չափանիշներին համապատասխանող ավտոմոբիլային շուկայի ձևավորմանը, ավտոմոբիլային ժամանակակից տեխնոլոգիաների մշակմանն ու տարածմանը, ինչպես նաև ճանապարհային երթևեկության անվտանգության մակարդակի բարձրացմանը:

Ассоциация официальных представителей автопроизводителей