company icon

Pro-Publica ООО

О нас:

Պրո-Պուբլիկա ՀԿ նպատակներն են՝ Նպաստել Հայաստանում օրենքի իշխանության (գերակայության) և լավ կառավարման սկզբունքների ներդրմանը և արմատավորմանը; Նպաստել Հայաստանում ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների, մասնավորապես՝ քաղաքացիական իրավունքների ամրապնդմանը և պաշտպանությանը; Նպաստել ազգային շահերի և պետականության ամրապնդմանը:

Pro-Publica ООО